Duyurular

İNTERNET SİTEMİZ 14.03.2019 TARİHİNDE YENİLENECEKTİR

Dergimizin yayınlanmış sayılarına linki tıklayarak ulaşabilirsiniz http://dergipark.gov.tr/epfad

Announcements

For last issue and archice http://dergipark.gov.tr/epfad

Makale Göndermek İçin: http://dergipark.gov.tr/epfad 

Submit a Manuscript:  http://dergipark.gov.tr/epfad

Amaç& Kapsamı: Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’nde ekonomi, politika (uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayımlanabilir.

Aims & Scope: Journal of Research in Economics, Politics & Finance aims to provide a platform where scholars and researchers share their experience and publish high quality studies in the field of economics, politics and finance. Authors can publish their original scientific studies in the field of economics, politics (international relations and public administration) and finance in Journal of Research in Economics, Politics & Finance.

Yayın Aralığı: 4 ayda bir (Nisan, Ağustos, Aralık)

Publication Frequancy: Tri-Annual (April, August, December)

Yayın Dilleri: Türkçe ve İngilizce

Languages: Turkish and English

Tarandığımız İndeksler ve Veri tabanları: ASOS Index, SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Journal Factor Index, I2OR (International Institute of Organized Research Index), İDEALONLİNE, Google Scholer

Indexing and Databases: ASOS Index, SIS (Scientific Indexing Services), DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Journal Factor Index, I2OR (International Institute of Organized Research Index), İDEALONLİNE, Google Scholer

Değerlendirme Süreci: Editör Değerlendirmesi (en fazla 7 gün). Her makale alanındaki iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerin değerlendirme süreci  30 gün olarak planlanmıştır. Bir hakemin olumlu diğer hakemin olumsuz rapor vermesi durumunda üçüncü bir hakeme gönderilecektir.

Review Process: Editorial monitoring is expected to take at most seven days. Each submission will be forwarded to two separate reviewers who are experts on the field. The reviewers will be allowed to complete their reviews within 30 days. The manuscript will be forwarded to a third reviewer in case an opposition between the two reviewers.  

Makale Kabul Koşulları: Dergiye gönderilecek makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmamalıdır. Bu durumun tespitinde makale değerlendirme süreci iptal edilir.  Gönderilen makaleler öncelikle şekil ve içerik şartları  (Bkz. Yazım Kuralları) açısından editör tarafında değerlendirilecek, daha sonra iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden gelen raporlar çerçevesinde makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilecektir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi DergiPark ( http://dergipark.gov.tr/epfad) sistemi üzerinden makale kabul etmektedir. 

Acception Conditions: Submissions are required to be original and have not been published elsewhere before. Submissions will initially be monitored by the editor in terms of form and substance (see, author guidelines), then will be forwarded to two reviewers. The final decision will be given by the editor with regard to the reports uploaded by the reviewers. Journal of Research in Economics, Politics & Finance receives all manuscript submissions electronically via Dergi Park website.  Dergi Park allows for rapid submission of original and revised manuscripts, as well as facilitating the review process and internal communication between authors, editors and reviewers via a web-based platform. Please do not hesitate to contact to epfjournal@gmail.com for any questions.

Telif Hakkı

Dergide yayımlandıktan sonra, yayımlanan makalelerin basılı ve elektronik ortamdaki tüm yayın hakları Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi'inde yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

.

...

...