EPF Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır. Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com 

Dergimiz, RePEc ve 2018 sayılarından itibaren ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmektedir.

"COVID-19: EKONOMİK, POLİTİK VE FİNANSAL ETKİLERİ" başlıklı Kasım 2020 özel sayısına makale kabulü 15.10.2020 tarihi itibariyle durdurulmuştur.  

DEKAPAR Eğitim’den EKONOMETRİ SONBAHAR SEMİNERLERİ- I

Konular: EViews uygulamalı zaman seri analizi, R ile uygulamalı temel ekonometri, uygulamalı panel veri ekonometrisi, iktisatta ekonometrik modelleme ve uygulama, araştırma yöntemleri ve YEM uygulamaları. Detaylı bilgi için http://www.dekapar.com/egitim

Yazım kurallarımıza uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilmektedir. Dergimizin makale kabul oranı %35'tir (15.06.2020)

Cilt 5 - Sayı 3- Aralık 2020 Last Issue

 1.  Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Enflasyon İle BİST Tüm ve BİST Sektörel Endeksler Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi 
  Kübra SAKA ILGIN, Salim Sercan SARI
 2.  Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel Nedensellik Yaklaşımı
  Taner SEKMEN, Seher Gülşah TOPUZ
 3.  Finansal Oranlar ile Firma Değeri İlişkisinin Borsa İstanbul ve Londra Borsası İmalat Sanayi Sektörlerinde Karşılaştırılması 
  Umut UYAR, Gözde SARAK
 4.  Determining Housing Prices Using The Semiparametric Estimation Within The Hedonic Price Model Framework: Case Study of Istanbul Housing Market Example 
  Tuğçe ACAR
 5.  Internet Usage, Economic Growth and Electricity Consumption: The Case of EU-15 
  Mustafa KIRCA, Ömer AKKUŞ
 6.  Entelektüel Sermaye Türkiye'de Bir Uygulama 
  Ali Kaan GENÇ
 7.  Sürdürülebilir Büyüme Oranına Göre Hızlı ve Yavaş Büyüyen Firmalarda Finansal Kaldıraç Etkisi: İSO 1000 Üzerine Bir İnceleme 
  Arzu ŞAHİN
 8.  Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz 
  Aysun ÖZEN, Melek KIDEMLİ
 9.  The Effects of Economic Growth and Energy Consumption on Ecological Footprint And Carbon Emissions: Evidence From Turkey 
  Oğuz ÖCAL, Buket ALTINÖZ, Alper ASLAN
 10.  Innovation in The European Union Within The Framework of The Theory of Creative Destruction: An Overview After The Global Financial Crisis 2008
  Altuğ GÜNAR, Seyhun DOĞAN
 11.  Kayseri’de Yaşayan Çerkes Gençlerinin Kimlik-Siyaset Algısı: Siyasal İlgi, Bilgi ve Katılma Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma 
  Mehmet İ̇nanç ÖZEKMEKÇİ, Birsen HEKİMOĞLU
 12.  Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Ekolojik Yurttaşlık Üzerine Bir Değerlendirme 
  Kadriye OKUDAN DERNEK, Gülşah TIRIŞ
 13.  Genişletilmiş Çevresel Kuznets Eğrisi Modelinde İçsellik Problemi: Panel Kantil Araç Değişken Yaklaşımı 
  Sinem Güler KANGALLI UYAR, Zekiye Betül KARAHAN
 14.  Çifte Kayıtlı Hisse Senetlerinin Fiyatlarını Etkileyen İçsel Faktörlerin Dinamik Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi 
  Ceyda YERDELEN KAYGIN, Abdulkadir BARUT
 15.  Ortalama-Aşağı Yönlü Varyans Tabanlı Risk Ölçütleri ve Stokastik Getirili Portföy Optimizasyonu
  Elif ACAR
 16.  Turizm Odaklı Kalkınma Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Kayseri İli Örneği
  Ömer ŞANLIOĞLU, Bilgehan DEMİREZEN
 17.  Federal Alman Dışişleri Arşiv Belgelerine Göre Demokrat Parti Dönemi Türk-Alman İlişkilerinde 1957 Seçim Süreci 
  Gökhan EŞEL
 18.  The Impact of Macroeconomic Variables on The Stock Market in The Time of Covid-19: The Case of Turkey
  Ali İLHAN, Coşkun AKDENİZ

Duyurular