EPF Journal

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından ekonomi, politika ve finans alanlarında yapılan bilimsel nitelikte çalışmaların yayınlanabileceği bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisinde, ekonomi, politika (siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler) ve finans alanları kapsamındaki özgün ve bilimsel çalışmalar yayınlanabilir. Uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere dört ayda bir yayımlanmaktadır.  Dergi ile ilgili soru ve görüşleriniz için: epfjournal@gmail.com

Son doçentlik başvuru şartları kapsamında dergimizde yayımlanan makaleler doçentlik başvurularında puanlanabilmektedir.

Dergimizin TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanında dizinlenmesi için başvuru yapılmıştır ve izlenme aşamasındadır (23.03.2018).

Dergimiz DergiPark sistemi üzerinden makale kabul etmektedir. Makale göndermek için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/epfad

Dergimiz Aralık 2019 sayısı (Cilt: 4, Sayı: 3) için makale kabulüne başlamıştır.

Duyurular

EPF Journal

Dizinler ve Platformlar

  • Asos Index
  • Scientific Indexing Services
  • DRJI
  • Journal Factor
  • i2or
  • idealonline
  • SOBIAD
  • Google Scholar