Açık Erişim Politikası ve Telif Hakkı

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png

by.png

Açık Erişim Politikası
Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Açık erişim, bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır [DergiPark, (Budapeşte Açık Erişim İnsiyatifi Bildirisi 2001) http://acikerisim.ankos.gen.tr/acikerisimsozlugu.htm]
Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonunu imzalamıştır.

Telif Hakkı
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Mart 2023'ten itibaren Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmaktadır.
Yazarlar telif hakkını ve tüm yayın haklarını kısıtlama olmaksızın elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir.
Lisans; atıfta bulunulması ve lisansa bir bağlantı sağlanması şartıyla, makalenin herhangi bir amaç (ticari amaç da dahil) için herhangi bir ortamda veya formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına ve yeniden dağıtılmasına izin verir.
Ayrıca, makaleye atıfta bulunulması ve lisansa bağlantı verilmesi koşuluyla, çalışmanın herhangi bir amaçla (ticari amaç da dahil) uyarlanmasına, yeniden düzenlenmesine, dönüştürülmesine ve üzerine inşa edilmesine izin verir.